Кредо Банк

 

 
ПАТ «КРЕДОБАНК» віднесений до 3-ї групи “Cередні банки” за класифікацією Національного банку України.
Регіональна мережа ПАТ «КРЕДОБАНК» нараховує 1 філію та 115 відділень й охоплює більшість областей України. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив 293 власних банкоматів. Клієнтами Банку є понад 38 тис. юридичних осіб та підприємців та 389 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території 22 областей України та м. Києва, КРЕДОБАНК в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України.
Банк є стабільним та прозорим фінансовим партнером як для українських, так і для європейських фінансових кіл.

ПАТ «КРЕДОБАНК» активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон’юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.

 

Основні показники ПАТ “КРЕДОБАНК” станом на 01.07.2014 року (за даними НБУ):


∙ чисті активи – 5 080,9 млн. грн.
∙ кредитний портфель (брутто) – 3 043,2 млн. грн.
∙ кошти фізичних осіб – 1 932,1 млн. грн.
∙ кошти юридичних осіб – 1 373,5  млн. грн.
∙ статутний капітал – 1 919 млн. грн.

Згідно рейтингу Національного банку України ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2014 р. займає:

∙ за величиною активів – 35 місце;
∙ за обсягом кредитів наданих фізичним особам – 23 місце;
∙ за обсягом коштів фізичних осіб – 35 місце;
∙ за обсягом коштів юридичних осіб – 39 місце;

∙ за величиною статутного капіталу – 23 місце;

 

ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до Банківської ліцензії №43 від 11.10.2011 р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 11.10.2011 р.  № 43 із додатком до неї, виданих Національним Банком України.

І. На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
3) розміщення залучених у вклади коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
ІІ. На підставі генеральної ліцензії Банк здійснює такі валютні операції:
1) неторговельні операції з валютними цінностями;
2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками;
3) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів — нерезидентів у грошовій одиниці України;
4) ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
5) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
6) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
7) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
8) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
9) торгівля банківськими металами на валютному ринку України та на міжнародних ринках;
ІІІ. На підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Банк здійснює:
1) брокерську діяльність,
2) дилерську діяльність,
3) андерайтинг,
4) депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
ІV. Відповідно до чинного законодавства України Банк здійснює також діяльність щодо:
1) інвестицій;
2) випуску власних цінних паперів;
3) зберігання цінностей або надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
4) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
5) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

ПАТ «КРЕДОБАНК» – член Асоціації банків Львівщини, Асоціації платників податків України, Львівської торгово-промислової палати, професійної Асоціації  Реєстраторів та Депозитаріїв, Асоціації «Українські фондові торговці», Асоціації «УкрСВІФТ», Асоціації «ЄМА», а також міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Більше про історію та розвиток КРЕДОБАНКу можна дізнатися переглянувши наступну презентацію.  
 
Акціонери Банку
 
PKO Bank Polskі   SA (Powszechna Kasa Oszczędnoścі Bank Polskі Spółka Akcyjna)

PKO Bank Polskі SA – найбільший польський банк за величиною активів. Є лідером на ринку депозитно-розрахункових рахунків, іпотечного кредитування, платіжних карток, обслуговування малих та середніх підприємств, обслуговування за допомогою електронних каналів.

PKO Bank Polskі SA має найрозгалуженішу серед польських банків мережу філій і відділень, яка нараховує 1 186 установ, а також 2 992 банкоматів. У системі банку зайнято понад 27 тис. працівників.
Станом на 01 січня 2014 року PKO Bank Polskі SA обслуговує понад 6,32 млн. рахунків клієнтів та випустив майже 7,1 млн. платіжних карток.

На сьогодні 31,39 % акцій PKO Bank Polskі SA належить польській державі в особі Державного Казначейства. 

 
 
PKO Bank Polskі SA є найбільшим польським банком, що орієнтований на масове обслуговування фізичних осіб та обслуговування корпоративних клієнтів.
Станом на 01 січня 2014 року активи групи PKO Bank Polskі SA  становили 199,2 млрд. польських злотих. Прибуток групи склав 3,23 млрд. польських злотих.

Капітал групи PKO Bank Polskі SA  склав 25,2 млрд. злотих. Показник віддачі на капітал (RОЕ) групиPKO Bank Polskі SA за підсумками 2013 року становив 13,2%, а показник платоспроможності – 13,6 %.

Інтернет-сторінка PKO BP SA »
 
Іноземні інвестиції забезпечили стабільність розвитку ПАТ «КРЕДОБАНК», стали гарантіями захищеності для клієнтів, відкрили доступ до фінансових ресурсів, досвіду і технологій європейських банків та додатково зміцнили позиції Банку на українському та світовому фінансовому ринках.  
 

Добавить комментарий